CultSurfing és una iniciativa per a crear connexions entre projectes culturals singulars dels Països Catalans. El programa, impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona i la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, té l’objectiu de catalogar, connectar i donar visibilitat a projectes culturals  que volen ampliar el seu ressò i millorar el seu finançament.

Cultsurfing, que enguany celebrarà la seva segona edició, s’articula  en dos eixos: el Catàleg Connecta, amb la creació d’un catàleg en xarxa per donar visibilitat als projectes i les Trobades Professionals, que tindran lloc a la fàbrica Fabra i Coats de Barcelona el 14 i 15 d’octubre de 2014 i on s’exposaran els projectes seleccionats.

Com participar

Les propostes s’hauran de presentar abans del dia 30 de maig de 2014 per Internet mitjançant el formulari web de participació.

La comissió avaluadora seleccionarà les 60 propostes que formaran part del catàleg de CultSurfing que es publicarà a la pàgina web. D’entre aquestes propostes, la comissió seleccionarà 20 projectes per a ser presentats durant les jornades professionals.

La mostra té caràcter multidisciplinari. Els projectes i esdeveniments que s’hi presentin podran aglutinar una disciplina artística o artesanal o diverses. Les propostes podran ser de petit, mitjà o gran format, i anar adreçades tant a públic adult com familiar. Els projectes presentats s’hauran de desenvolupar en territori de parla catalana.

L’avaluació  prioritzarà la idoneïtat dels projectes segons els criteris següents:

 • Interès cultural
 • Territorialitat
 • Equilibri en la selecció de propostes de tots els territoris
 • Impacte territorial
 • Capacitat de la proposta de crear públics nous
 • Consolidació del projecte
 • Descobriment de projectes emergents
 • Originalitat
 • Risc
 • Patrimoni cultural
Qualitat artística
 • Equilibri entre gèneres i formats
 • Coherència artística de la programació
Aspectes econòmics:
 • Sistema de finançament (grau d’autofinançament del projecte, recursos econòmics o en espècie externs)
 • Suport institucional
Més informació a: http://cultsurfing.cat/

“Comparteix i intercanvia idees. Fes CultSurfing