Naixem amb la voluntat de ser una petita plataforma de difusió per a activitats d’oci, cultura i natura de Catalunya amb poc ressò als mitjans.
rrrmagazín és un blog inquiet i eclèctic, com les persones que el formem, al marge de modes, interessos ideològics o grups mediàtics.
Quan diem cultura no avorrida volem dir:
Cultura inquieta, cultura sense prejudicis, sense complexes, apassionada, independent. Volem fugir per tant de la cultura monotemàtica, de tendèn-cies, de la cultura pedant i artificiosa. Esperem que si realment existeix la cultura avorrida, no la trobis en aquest blog.
No tenim cap manifest però sí algunes idees molt clares:
1 | Tenim vocació més diürna que nocturna.
2 | Volem contribuir a descentralitzar l’oferta cultural i d’oci de Catalunya.
3 | Apostem per un turisme de proximitat vinculat a propostes culturals.
4 | Fer-nos ressò d’activitats culturals i d’oci que tenen poca difusió.
5 | Ens interessen tant les noves tendències creatives com les tradicions del         nostre país.
6 | Apropar la veu o l’obra de persones que comencen la seva activitat                     artística o amb poca presència als mitjans.
7 | Creiem en un model d’oci respectuós amb l’entorn i de consum                           responsable.
8 | Prioritzem la selecció de continguts abans que la saturació de propostes.
9 | És la nostra voluntat crear/articular un equip de col.laboradors                          ”comarcals” per fer-nos ressò de les activitats que es fan arreu de                          Catalunya.