“Per la Candelera l’ós surt de l’ossera, i, si troba que fa bo, se’n torna a fer un gaitó.” 

“Per la Candelera l’ós surt de la cova, i si veu que plou no se’n mou.”

 1. A la Candelera, si el fred no li va al davant li va darrere
 2. A la Mare de Déu Candelera, el berenar li va al darrera
 3. Avui febrer, demà Candelera i sant Blai al darrera
 4. Avui febrer, demà Candelera. Santa Àgata tres dies al darrera
 5. Bella Candelera, lletja primavera
 6. Candelera clara, fa bon fred encara
 7. Candelera clara, fred hi ha encara
 8. Candelera clara, tota la quaresma emborbollada
 9. Candelera espessa, fred per sa cabeça (o tapa’t, o guarda’t sa cabeça)
 10. Candelera rasa, l’hivern no es mou de casa
 11. De la Candelera, quinze dies davant, quinze dies darrere, no et fiïs d’ella
 12. Després de la Candelera, Carnestoltes ve al darrera
 13. Dia avant, dia enrere, el dos de febrer la Candelera
 14. El dia de la Candelera sabrem si la primavera serà lletja o bella
 15. El dia de la Candelera, l’hivern enrere; però si no ha nevat i vol nevar, l’hivern encara ha de començar
 16. La Candelera és feinera
 17. La Candelera és jornalera
 18. La Candelera és ploranera o per davant o per darrere
 19. La Candelera espessa, guarda’t la cabeça; la Candelera clara, fred hi ha encara
 20. La Candelera ja és tomaquera
 21. La Candelera la neu espera; si ja ha nevat, l’hivern ha passat; si no ha nevat, ja nevarà
 22. La Candelera, el dia dos de febrer, endevina quin dia i mes és
 23. La Candelera, els ous adinera
 24. La Candelera, si no la fa al davant, la fa al darrera
 25. La lloca vera pon per la Candelera, i si no pon té l’ou a l’ouera
 26. La mala filanera comença a vetllar per la Candelera
 27. La Mare de Déu Candelera és la primera
 28. No hi ha Candelera sense neu ploranera
 29. Per la Candelera el berenar se queda enrere
 30. Per la Candelera es casen els ocells i les caderneres
 31. Per la Candelera hivern endavant o hivern endarrere
 32. Per la Candelera l’ós surt de l’ossera, i, si troba que fa bo, se’n torna a fer un gaitó (dormida)
 33. Per la Candelera l’ós surt de la cova, i si veu que plou no se’n mou
 34. Per la Candelera pon l’oca vera; si no pon ja, aviat pondrà
 35. Per la Candelera ponen la primera gallina i la darrera
 36. Per la Candelera treu les ovelles de la fanalera i posa-les a la baldera, i per la Mare de Déu de març treu-les de totes parts
 37. Pper la Candelera, al cap de cinc mesos a l’era
 38. Per la Candelera, bona la gallinera
 39. Per la Candelera, cala la xarxa llagostera
 40. Per la Candelera, candeles
 41. Per la Candelera, eixuga la bugadera
 42. Per la Candelera, el berenar al darrere, i per Sant Macià, migdiada i berenar
 43. Per la Candelera, el berenar es queda enrere
 44. Per la Candelera, el cos a la carrera
 45. Per la Candelera, el fred va enrere
 46. Per la Candelera, el sol ja baixa per la carretera
 47. Per la Candelera, el sol salta a la Ribera
 48. Per la Candelera, els ous a la carrera
 49. Per la Candelera, els ous adinera
 50. Per la Candelera, els ous de carrera; pel gener, a cap diner
 51. Per la candelera, es fred o és davant o és darrera
 52. Per la Candelera, festes enrere
 53. Per la Candelera, fred davant i fred darrere
 54. Per la Candelera, gran fred o gran gelera
 55. Per la Candelera, grossa gelada o grossa nevada
 56. Per la Candelera, grossa gelera o grossa plorera
 57. Per la Candelera, l’ou endarrere
 58. Per la Candelera, la cigonya campanera, i si no fa fred, la cigonya i l’oreneta
 59. Per la Candelera, la gallina pon a l’era
 60. Per la Candelera, la gallina queda sense ouera
 61. Per la Candelera, la gran nevera; si no és davant és al darrere
 62. Per la Candelera, la neu fuig del pla i se’n va a la cinglera
 63. Per la Candelera, la nou plena
 64. Per la Candelera, la puput amb sa bandera
 65. Per la Candelera, la sardina enrere
 66. Per la Candelera, mal és l’obac on el sol no hi pega; allà on el sol no hi pegarà, casa no hi vagis a parar
 67. Per la Candelera, ocells a l’ocellera
 68. Per la Candelera, ous a la carrera: si la Candelera plora, el fred és fora. Si la Candelera riu el
 69. Per la Candelera, ous a la gallinera
 70. Per la Candelera, ous a la trompera
 71. Per la Candelera, ous al carrer
 72. Per la Candelera, pluja endavant i endarrere
 73. Per la Candelera, posa els xais a la forratgera
 74. Per la Candelera, quinze dies avant, quinze enrere, no et fies d’ella
 75. Per la Candelera, si no ho ha fet davant, ho farà darrere
 76. Per la Candelera, si no plou per davant plou per darrera
 77. Per la Candelera, tira la brasa a l’aigüera
 78. Per la Candelera, treu l’ovella de la formatgera i posa-la a la bladera
 79. Per la Candelera, una hora endavant i una hora endarrere
 80. Per la Candelera, una hora entera
 81. Per la Candelera, una hora sencera
 82. Per la Mare de Déu Candelera, gran fred o gran gebre
 83. Per la Mare de Déu Candelera, porta el xai a la farratgera
 84. Per la Mare de Déu de la Candelera, l’ou endarrere
 85. Per la Mare de Déu de la Candelera, treu l’ovella a la farratgera i posa-la a la bladera
 86. Per Nadal, torrons; pels Reis, esclopets; i per la Candelera, plorets
 87. Per Sant Ramon la bona gallina pon; per la Candelera, la bona i la dolenta; i per Sant Blai fins pon el gall
 88. Quan la Candelera no plora, l’hivern no és ni dintre ni fora
 89. Quan la Candelera plora el fred és fora i quan riu el fred és viu, i tant si plora com si riu el fred és viu
 90. Quan la Candelera plora, el fred és fora; quan la Candelera riu, el fred és viu
 91. Quan la Candelera plora, el fred és fora; quan la Candelera riu, el fred és viu; però tant si plora com si riu, el fred és viu
 92. Quan la Candelera plora, el fred ja és fora. Quan la Candelera riu, el fred ja és viu
 93. Quan la Candelera plora, el fred ja és fora. Quan la candelera riu, ja ve l’estiu
 94. Quan la Candelera plora, l’hivern ja és fora; i si no plora, ni dins ni fora
 95. Quan la Candelera plora, lo fred és fora; quan la candelera riu, lo fred és viu
 96. Quan la Candelera plou, el fred es fon
 97. Quan la Candelera riu el fred reviu
 98. Quan la candelera riu, el fred és viu
 99. Quan la Candelera riu, llenya al niu; quan la Candelera plora, no faltaran tres mesos de mala hora
 100. Quan plou per la Candelera, plou per la granera
 101. Quan trona per la Candelera, quaranta dies més d’hivern
 102. Sant Antoni el gela, Sant Vicenç el mata i la Candelera l’enterra
 103. Sant Julià totes les festes va engegar; menys la Candelera, que li va quedar endarrere
 104. Sant Pau tanca les festes amb clau, menys la Candelera, que li va quedar al darrere
 105. Sant Sebastià totes les festes deixà passar, menys la Candelera, que li va al darrere
 106. Sant Sebastià, les feres fa menar; menys la Candelera que li va al darrera i Sant Marcel que li va llevar la pell
 107. Si a la Candelera la vinya plora l’hivern està fora
 108. Si la Candelera neva, neva trenta dies més al seu darrere
 109. Si la Candelera plora l’hivern és fora. Si la Candelera riu l’hivern és viu, però tant si plora com si deixa de plorar, la meitat de l’hivern encara s’ha de passar
 110. Si la Candelera plora, el fred és fora; si la Candelera riu, el fred és viu
 111. Si la Candelera plora, el fred és fora; si la Candelera riu, ni hivern ni estiu
 112. Si la Candelera plora, l’hivern és fora, però si neva per Sant Blai no acaba mai
 113. Si la Candelera plora, l’hivern és fora; però si fa vent, tres mesos més d’hivern
 114. Si la Candelera riu, l’hivern és viu i no veuràs orenetes fins a l’abril
 115. Si la Candelera riu, l’oreneta ja és al niu
 116. Si la Candelera riu, llenya al caliu, i si no riu, aigua al caliu
 117. Si no s’apaga la vela per la Candelera, bona pollera
 118. Si per la Candelera el vent no apaga la llumenera, bon any espera
 119. Si per la Candelera està clar, quaranta dies de fred hi haurà
 120. Si per la Candelera plou i no gela, l’hivern és fora
 121. Si plou per la Candelera, apaga el foc de la llar
 122. Si plou per la Candelera, plou quaranta dies de filera
 123. Si trona entre la Candelera i la Mare de Déu de març, s’allarga quaranta dies l’hivern
 124. Tant si plora, com si no plora, per la Candelera l’hivern és fora
 125. Tronada entre la Concepció i la Candelera, mal any se’ns espera
 126. Tronada entre la Puríssima i la Candelera, cinquanta dies més d’hivern
 127. Trons per la Candelera, mal de cap i mal d’orella
 128. Vuit ençà, vuit enllà, de la Candelera t’has de guardar

 

Refranys catalans agrupats i classificats per tema i presentats en ordre alfabètic.  A cura de Víctor Pàmies.

 

Font: http://tematic.dites.cat/2008/02/la-candelera.html