Pasqua sense ous, com Nadal sense torrons. Ni Pasqua sense mona, ni Corpus sense ginesta, ni Sant Joan sense coca. Dolç com les coques de Pasqua. Per Tots Sants castanyes, per Nadal torrons, per la Pasqua mona i tot l’any bombons. Alegre com unes pasqües. Amoretes pel gener, per Pasqua muller i per Nadal...