Retrats Sense Sostre és un projecte cultural que busca donar visibilitat a un dels temes més sensibles i contemporanis que ha d’afrontar la societat: l’exclusió social i la negació al dret a l’habitatge. L’art, la recerca i la comunicació són els instruments per donar a conèixer les històries de persones que es troben sense llar. L'Anna Maria...