Cultura no avorrrida, oci intel.ligent

Oci i cultura de proximitat.
Posts tagged "stop motion"
Breu història de l’stop motion en 10 vídeos (II)

Breu història de l’stop motion en 10 vídeos (II)

  Des dels anys 60 fins a l’actualitat l’stop motion ha evolucionat paral.lelament als avanços tècnics de l’animació per ordinador.  Tot i que els materials emprats no han deixat de ser mai els mateixos  - plastilina, marionetes, fang…- , les estructures per articular amb més eficàcia el moviment dels objectes s’han anat perfec-cionant amb els...

Breu història de l’stop motion en 10 vídeos (I)

Tot i que pot semblar una tècnica nova, per la seva presència dominant en el panorama de l’animació dels últims anys, des de videoclips musicals fins a publicitat, l’stop motion ha existit des dels inicis del cinema. Resulta sorprenent comprovar que films realitzats fa més de 100 anys com Cameraman’s revenge (1912) o The haunted...