El teatre sembla haver entès a la perfecció – potser més que altres arts – que per fer front a la situació actual (davallada del número d’espectadors, pujada de l’IVA al 21%, tancament de sales, falta de subvencions…) és obligat reinventar-se i crear alternatives als models culturals tradicionals.

Són incomptables les propostes que han sorgit els darrers mesos amb un objectiu comú: apropar la cultura a l’espectador i fer-la més accessible a tots els públics. I aquestes iniciatives han aparegut buscant la complici-tat de l’espectador – també des del punt de vista econòmic -, amb originalitat: taquilla inversa, preus que decideix el mateix espectador, sales més petites, espais i programacions multidisciplinars, obres de creadors emergents…

Fa unes setmanes vaig assistir a la representació de l’obra Delirio a dúo, d’Eugène Ionesco, que la companyia Teatro d’Appartamento representava a la Galeria d’art Artemisia de les Franqueses del Vallès, dins el marc de l’exposició de fotografia Comparti_ments d’Anna Mas i Jordi Salinas.

Teatro d’Appartamento s’ha proposat convertir cada representació en una experiència compartida autèntica i singular, buscant la proximitat de l’espectador en espais íntims i alternatius. Els seus “escenaris” poden ser una casa particular, una biblioteca, un barco, una llibreria o – com en aquest cas –  una galeria d’art.

La seva posada en escena em va impactar des de l’inici. En primer lloc, per la sorpresa que els actors es confonguessin amb el públic assistent;  una conversa entre dues persones ens va  convertir en atònits i fascinats espectadors. La proximitat –sense un escenari que marqui distàncies –, fa que les paraules i els sentiments deixin de ser ficció i tinguin una càrrega emocional molt més intensa. També la conversa amb els actors, al final de la seva actuació, et deixa una sensació d’autenticitat, d’haver estat còmplice, confident. Tots aquests factors, gens habituals, et fan valorar i apreciar encara més el treball de les persones que hi han intervingut.

He parlat amb Sandro Dieli, director artístic de Teatro d’Appartamento, que molt amablement  ha contestat aquestes preguntes per conèixer com i perquè va decidir crear aquesta companyia.

El teatre de proximitat té quelcom de revolucionari que el públic entén perfectament.

Mita | Hola Sandro, en primer lloc, pots explicar com i per què sorgeix Teatre d’Appartamento? Quins van ser els motius que et van impulsar a crear una companyia amb aquest format?

Sandro | Vaig començar a Palerm amb diversos grups i monòlegs quan em vaig adonar que el teatre havia de tornar a ser un art proper a la gent, una manera d’acostar-se al públic i d’apropar el públic a l’art. Dic sempre: hem de tornar a explicar històries al voltant del foc.

Hem de tornar a explicar històries al voltant del foc

M | Existeix alguna altra referència d’una companyia semblant (antigament o a l’actualitat) que representi les seves funcions sense un escenari o per a tan pocs espectadors?

S | N’hi ha d’altres, segurament. Recordo un actor,  el dramaturg Nino Gennaro, que ho feia a Palerm fa trenta-cinc anys. En el seu teatre es parlava d’homosexualitat, i només en llocs petits com les cases es podia imaginar de tractar arguments tan difícils en aquell temps. El teatre de proximitat té quelcom de revolucionari que el públic entén perfectament.

M | Com funciona una representació, com es desenvolupa? Qui pot contractar-la i quins passos cal seguir per fer-ho?

S | Teatre d’Appartamento pot arribar a qualsevol lloc. L’amfitrió té un paper fonamental com a contacte entre nosaltres i el públic d’amics. Aquest contacte permet al públic confiar en nosaltres i abandonar totes les barreres psicològiques. L’amfitrió ens contacta i ens ofereix una part de la seva vida, la casa on viu, un gran acte de generositat. Tot és molt senzill. El públic ja sap que amb la seva presència dóna suport a l’art i la cultura, i que té un paper fonamental pel seu desenvolupament i supervivència.

M | L’escenografia és la pròpia casa del convidat i l’obra es representa sense la barrera física d’un escenari, en la intimitat i entre amics; quins valors aporten aquestes particularitats a la representació? Quines implicacions es creen?

S | Hi ha alguna cosa especial sent tan a la vora dels actors. Sempre ha passat que al final de la funció el públic ens diu que l’impacte ha estat més fort del que pensaven. La post funció té un paper important: parlar, menjar, prendre alguna cosa amb el públic és una riquesa que no es pot pagar.

M | Per què creus que les obres que es representen en sales petites compten, avui dia, amb més estima del públic?

S | El públic necessita tornar a un món sense ficció, a les veritats de la vida.

M | Finalment, des de la teva perspectiva de director artístic d’una companyia de teatre alternativa, cap a on creus que es dirigeix el teatre? I més, en general, què ha de fer la cultura per sobreviure?

S | La cultura pot sobreviure només si cadascun de nosaltres fa el que pot perquè sobrevisqui, encara que sembli de vegades un esforç inútil. No podem menysprear el paper de ningú, i Teatre d’Appartamento lluita perquè el teatre pugui trobar les seves arrels més fondes. Sí, hem de tornar a quan s’explicaven contes al voltant del foc.

Teatro d’Appartamento al facebook i al twitter.

Fotos: Sara Holmgren i Jordi Salinas (exposició Comparti_ments)

 

(Texto castellano)

Teatro a domicilio, la original propuesta artística de Teatro d’Appartamento

El teatro parece haber entendido a la perfección – quizás mejor que otras artes -que para hacer frente a la situación actual (descenso del número de espectadores, subida del IVA al 21%, cierre de salas, falta de subvenciones…) es obligado reinventarse y crear alternativas a los modelos culturales tradicionales.

Son incontables las propuestas que han surgido en los últimos meses con un objetivo común: acercar la cultura al espectador y hacerla más accesible a todos los públicos. Y estas iniciativas han aparecido buscando la complicidad del espectador – también desde el punto de vista económico -, con originalidad: taquilla inversa, precios que decide el propio espectador, salas más pequeñas, espacios y programaciones multidisciplinares, obras de creadores emergentes …

Hace unas semanas asistí a la representación de la obra Delirio a dúo, de Eugène Ionesco, que la compañía Teatro d’Appartamento representaba en la Galería de arte Artemisia de Les Franqueses del Vallès, en el marco de la exposición de fotografía Comparti_ments de Anna Mas y Jordi Salinas.

Teatro d’Appartamento se ha propuesto convertir cada representación en una experiencia compartida auténtica y singular, buscando la proximidad del espectador en espacios íntimos y alternativos. Sus “escenarios” pueden ser una casa particular, una biblioteca, un barco, una librería o – como en este caso – una galería de arte.

Su puesta en escena me impactó desde el inicio. En primer lugar, por la sorpresa de que los actores se confundieran con el público asistente; una conversación entre dos personas nos convirtió en atónitos y fascinados espectadores. La proximidad – sin un escenario que marque distancias -, hace que las palabras y los sentimientos dejen de ser ficción y tengan una carga emocional mucho más intensa. También la conversación con los actores, al final de su actuación, deja una sensación de autenticidad, de haber sido cómplice, confidente. Todos estos factores, nada habituales, te hacen valorar y apreciar aún más el trabajo de las personas que han intervenido.

He hablado con Sandro Dieli, director artístico de Teatro d’Appartamento, que muy amablemente ha contestado estas preguntas para explicarnos cómo y porqué decidió crear esta compañía.

El teatro de proximidad tiene algo de revolucionario que el público entiende perfectamente.

Mita | Hola Sandro, en primer lugar, ¿puedes explicar cómo y por qué surge Teatro d’Appartamento? ¿Cuáles fueron los motivos que te impulsaron a crear una compañía con este formato?

Sandro| Empezé en Palermo con varios grupos y mis monólogos cuando me di cuenta que el teatro tenia que volver a ser un arte cercano a la gente, una manera de acercarse al publico y de acercar el publico al arte. Digo siempre: tenemos que volver a contar historias alrededor del fuego.

M | ¿Existe alguna otra referencia de una compañía similar (antiguamente o en la actualidad) ,que represente sus funciones sin un escenario o para tan pocos espectadores?

S | Hay otras, seguramente. Recuerdo un actor, el dramaturgo Nino Gennaro, que lo hacia en Palermo hace treinta y cinco años. En su teatro se hablaba de homosexualidad, y sólo en lugares pequeños como las casas se podia imaginar el tratar argumentos tan dificiles en aquellos momentos. El teatro de proximidad tiene algo de revolucionario que el publico entiende perfectamente.

M | ¿Cómo es el funcionamiento de una representación, cómo se desarrolla? ¿Quién puede contratarla y qué pasos hay que seguir para hacerlo?

S | Teatro d’Appartamento puede llegar a cualquier sitio. El anfitrión tiene un papel fundamental como contacto entre nosotros y el publico de amigos. Este contacto permite al publico confiar en nosotros y abandonar todas las barreras psicológicas. El anfitrión nos contacta y nos ofrece una parte de su vida, la casa donde vive, un gran acto de generosidad. Todo es muy sencillo. El publico ya sabe que con su presencia apoya el arte y la cultura, y que tiene un papel fundamental para su desarrollo y supervivencia.

M | La escenografía es la propia casa del invitado y la obra se representa, sin la barrera física de un escenario, en la intimidad y entre amigos; ¿qué valores aportan estas particularidades a la representación? ¿qué implicaciones se crean?

S | Hay algo especial en estar tan cerca de los actores. Siempre ha pasado que al final de la función el publico nos diga que el impacto ha estado mas fuerte de lo que pensaban. El postfunción tiene un papel importante: hablar, comer,  tomar algo con el publico es una riqueza que no se puede pagar.

M | ¿Por qué crees que las obras que se representan en salas pequeñas cuentan, actualmente, con mayor aprecio del público?

S | El publico necesita volver a un mundo sin ficción, a las verdades de la vida.

M |  Por último, desde tu perspectiva de director artístico de una compañía de teatro alternativa, ¿hacia donde crees que se dirige el teatro? Y más en general, ¿qué debe hacer la cultura para sobrevivir?

S | La cultura puede sobrevivir únicamente si cada uno de nosotros hace lo que puede para que sobreviva, aunque parezca a veces un esfuerzo inútil. No podemos menospreciar el papel de nadie, y Teatro d’Appartamento lucha para que el teatro pueda encontrar sus raíces mas profundas. Sí, tenemos que volver a cuando se contaban historias alrededor del fuego.

 

Teatro d’Appartamento en facebook y en twitter.

Fotos: Sara Holmgren y Jordi Salinas (exposición Comparti_ments)